התראת חסימה

"התראת חסימה" היא מנגנון שמשרד החינוך משתמש בו על-מנת להגביל את העסקתם של מורים, במצבים לא ניתן או שמעדיפים שלא לפטרו. התוצאה של התראת חסימה שקולה לפיטורים. בפועל, עובד הוראה שנמצא במצב זה יתקשה מאוד להיות מועסק.
בתקופה האחרונה נפל בחלקי לייצג שני מורים במצב זה, בשני הליכים נפרדים ובלתי תלויים, ובשניהם השכלנו לבטל את התראת החסימה! באחד מהמקרים נדרשנו להליך משפטי ובשני רק למכתב התראה וכמה שיחות טלפון.
אחד הדברים המספקים במקצוע הזה הוא היכולת לשנות מציאות באמצעות כלים משפטיים.

דילוג לתוכן