עדות בהיוועדות חזותית

החלטה תקדימית למשרדנו במסגרת בקשה לעדות בהיוועדות חזותית (וידאו קונפרנס).
בית המשפט המחוזי קבע (במסגרת בקשת רשות ערעור שהגשנו) כי מרשתנו, התובעת בתיק, תוכל להעיד בוידאו קונפרנס בשל מגוריה בארה"ב, לאחר שהתרשם כי במידה ותעזוב את ארה"ב, לא תוכל לשוב במשך 10 שנים.
בית המשפט קבע כי בהינתן טעם חזק מספיק, גם תובע יוכל לעשות שימוש בכלי העדות בוידאו קונפנס.
עוד קבע בית המשפט כי אין זה מתפקידם של בתי המשפט הישראליים לאכוף מדיניות הגירה של מדינה אחרת.

דילוג לתוכן